เรียนภาษาเยอรมัน B2

วันนี้นอนไม่หลับ  มาเขียนอะไรที่มีประโยชน์ดีกว่า ใครที่จบ A1 แล้ว กำลังจะขึ้น B1 ก็ดีใจด้วย
แต่ว่ามันจะเริ่มจากไหนก่อนหละ

ลืมกันหรือยัง. Präposition คืออะไรอะ?......  ถ้าจะเปรียบเป็นภาษาบ้านนอกเรา ยกตัวอย่างแล้วกัน
เช่น : ฉันเห็นด้วย(กับ)ความคิดเห็นนี้น่ะ
:ฉันตกหลุมรัก(ใน)ความสวยของผู้หญิงคนนี้
นึกออกยัง???????? ถ้ายังนึกไม่ออกว่ามันใช้แบบไหนมีอีกตัวอย่าง
ไปอ่าน: http://shareknowledgecenter.blogspot.de/2013/02/die-praposition-en.html
แต่ B1 แล้วน่ะ มันก็ยากขึ้นมาอีกนิด.

ยกตัวอย่างเช่น

Ich (stimme) deiner Meinung voll und ganz (zu)  :  ฉันเห็นด้วย(กับ)ความคิดเห็นนี้น่ะ
ที่ในวงเล็บหมายถึงว่ามันต้องใช้คู่กันเสมอแต่บางที่ กริยา(Verb)ก็มีหลาย Präposition
ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเนอะ
Ich (verliebt) (in) diese schöne Frau หรือ Ich bin (in) diese schöne Frau (verliebt). : ฉันตกหลุมรัก(ใน)ผู้หญิงคนนี้
โอเคเอาเป็นว่า.  เป็นอันเข้าใจเนอะว่า. Präposition ในB1. มันยากขึ้น. ก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าคำกริยาใช้กับตัวไหนabstimmen über + Akkusativ
achten auf+ Akkusativ
ankommen auf + Akkusativ
antworten auf + Akkusativ
sich ärgern über + Akkusativ
aufklären über + Akkusativ ..
aufpassen auf + Akkusativ ..
sich aufregen über + Akkusativ .
ausgeben für + Akkusativ
sich bedanken (bei + Dativ) für + Akkusativ ..
sich bemühen um + Akkusativ ..
berichten über + Akkusativ ..
sich beschweren (bei + Dativ) über + Akkusativ ..
sich bewerben um + Akkusativ ..
sich beziehen auf + Akkusativ ..
bitten um + Akkusativ ..
danken für + Akkusativ ..
denken an + Akkusativ ..
diskutieren (mit + Dativ) über + Akkusativ .
sich drehen um + Akkusativ ...
sich einigen auf + Akkusativ ..
sich einsetzen für +'Akkusativ ..
sich entscheiden für + Akkusativ ..
sich entschuldigen (bei + Dativ) für + Akkusativ ..
sich erinnern an + Akkusativ ..
erschrecken über + Akkusativ ...
erzählen über + Akkusativ ...
sich freuen auf+ Akkusativ ..
sich freuen über + Akkusativ ...
gehen um + Akkusativ ...
sich gewöhnen an + Akkusativ ...
glauben an + Akkusativ ...
halten für + Akkusativ ...
sich halten an + Akkusativ ...
sich handeln um + Akkusativ ...
hinweisen auf + Akkusativ ...
hoffen auf + Akkusativ ...
impfen gegen + Akkusativ ...
sich informieren (bei + Dativ) über + Akkusativ ...
sich interessieren für + Akkusativ ...
abkämpfen für + Akkusativ ...
kämpfen gegen + Akkusativ ...
klagen über + Akkusativ ...
kommen auf + Akkusativ ...
sich konzentrieren auf + Akkusativ ...
sich kümmern um + Akkusativ ...
lachen über + Akkusativ ...
nachdenken über + Akkusativ ...
protestieren gegen + Akkusativ ...
reagieren auf + Akkusativ ...
reden über + Akkusativ / (von + Dativ) ...
schicken an + Akkusativ ...
schimpfen auf/über + Akkusativ ...
schreiben an + Akkusativ ...
(sich) schützen (gegen + Akkusativ) /vor + Dativ ...
sehen nach + Dativ ...
sein für + Akkusativ ...
sein gegen + Akkusativ ...
sorgen für + Akkusativ ...
sprechen (mit + Dativ) über + Akkusativ ...
stimmen für+ Akkusativ ...
stimmen gegen + Akkusativ ...
streiten (mit + Dativ) über + Akkusativ ...
sich unterhalten (mit + Dativ) über + Akkusativ ..
sich verlassen auf+ Akkusativ ...
sich verlieben in + Akkusativ ..
sich vorbereiten auf+ Akkusativ ...
warten auf + Akkusativ ...
sich wundern über + Akkusativ ...
abhängen von + Dativ ...
anfangen mit + Dativ ...
arbeiten an + Dativ ...
auffordern zu + Dativ ...
aufhören mit + Dativ ...
sich bedanken bei + Dativ (für + Akkusativ) ...
beginnen mit + Dativ ...
sich beschäftigen mit + Dativ ...
sich beschweren bei + Dativ (über + Akkusativ) ...
bestehen aus + Dativ ...
sich beteiligen an + Dativ ...
diskutieren mit + Dativ (über + Akkusativ) ...
einladen zu + Dativ ...
sich entschuldigen bei + Dativ (für + Akkusativ) ...
erfahren von + Dativ ...
sich erholen von + Dativ ...
erkennen an + Dativ ...
sich erkundigen bei ...
erzählen von + Dativ nach + Dativ ...
fehlen an + Dativ ...
fragen nach + Dativ ...
führen zu + Dativ ...
sich fürchten vor + Dativ ...
gehören zu + Dativ ...
gratulieren zu + Dativ ...
halten von + Dativ ...
handeln von + Dativ ...
helfen bei + Dativ ...
hindern an + Dativ ...
hören von + Dativ ...
sich informieren bei + Dativ (über + Akkusativ) ...
kommen zu + Dativ ...
leiden an + Dativ ...
leiden unter + Dativ ...
liegen an + Dativ ...
rechnen mit + Dativ ...
reden (über + Akkusativ ) / von + Dativ ...
riechen nach + Dativ ...
schicken zu + Dativ ...
schmecken nach + Dativ ...
sehen nach + Dativ ...
(sich) schützen gegen + Akkusativ / (vor + Dativ) ...
sprechen mit + Dativ (über + Akkusativ) ...
sterben an + Dativ ...
streiten mit + Dativ (über + Akkusativ) ...
teilnehmen an + Dativ ...
telefonieren mit + Dativ ...
träumen von + Dativ ...
sich treffen mit + Dativ ...
sich trennen von + Dativ ...
überreden zu + Dativ ...
überzeugen von + Dativ ...
sich unterhalten mit + Dativ (über + Akkusativ) ...
sich verabreden mit + Dativ ...
sich verabschieden von + Dativ ...
vergleichen mit + Dativ ...
sich verstehen mit + Dativ ...
verstehen von + Dativ ...
warnen vor + Dativ ...
werden zu + Dativ ...
wissen von + Dativ ...
zurechtkommen mit + Dativ ...
zuschauen /zusehen bei + Dativ ...
zweifeln an + Dativ ...
sich unterscheiden von + Dativ ...
gelten als + Nominativ ...
เอาเป็นว่า วันนี้แค่นี้แล้วกันเนอะ. เดี่ยวจะมาแปลให้อีกรอบแล้วกันว่าคำไหนแปลว่าอะไรความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม