คำสั่ง copy file จาก C: ไป D: โดยให้สร้างโฟร์เดอร์ autoตามวันที่


คำสั่ง copy file จาก C: ไป D: โดยให้สร้างโฟร์เดอร์ autoตามวันที่


*คำสั่ง DOS ห้ามมี เว้นวรรณ หากมีเว้นวรรณให้ ใส่เครื่องหมาย " " คั่นตั่งแต่โฟรเดอร์จนถึงชื่อไฟล์ ตัวอย่างเช่น  C:\"test copy\new\data1.docx"

1.(MDคำสั่งสำหรับสร้างโฟว์เดอร์)
(d:\backup\new_%Date:~-4,4%_%Date:~-10,2%_%Date:~-7,2% สร้างที่ไดว์ D อยู่ในโฟว์เดอร์ ิbackup ชื่อว่า new_วันที่ปัจจุบัน)     

ตัวอย่างเช่น  MD d:\backup\new_%Date:~-4,4%_%Date:~-10,2%_%Date:~-7,2%    

2.xcopy (คำสัง copy โดย copy ชื่อได้ยาว) C:\"test copy\new\data.docx" (copy จากไดว์ C ) 
d:\backup\new_%Date:~-4,4%_%Date:~-10,2%_%Date:~-7,2% 

(ไปไว้ที่ไดว์ D ใน Folder ที่เราสร้างไว้)  ( /s เป็นคำสั่งสำหรับเลือกทุกไฟล์

ตัวอย่าง: xcopyC:\"test copy\new\data1.docx" d:\backup\new_%Date:~-4,4%_%Date:~-10,2%_%Date:~-7,2%  /s

หากต้องการ Copy 2 ไฟล์ ให้ทำ 2 บรรทัด อย่าลืมใส่ นามสกุลไฟล์

ตัวอย่าง
MD d:\backup\new_%Date:~-4,4%_%Date:~-10,2%_%Date:~-7,2%

xcopy c:\test\new\frm_com.xlsx d:\backup\new_%Date:~-4,4%_%Date:~-10,2%_%Date:~-7,2%  /s
xcopy c:\test\new\frm_com2.xlsx d:\backup\new_%Date:~-4,4%_%Date:~-10,2%_%Date:~-7,2%  /s

วิธีการ ให้เขียนคำสั่งในโปรแกรม Notepad แล้ว save ให้ตั่งชื่อตามต้องการ แล้วใส่นามสกุล . BAT


ไฟล์ตัวอย่าง     

ความคิดเห็น

  1. แล้วต้องการ ให้ Auto copy ทุกๆๆ 5นาทีต้องเขียนอะไรเพิ่มครับ

    ตอบลบ
  2. เคยคิดจะเขียนเหมือกันคะ แต่หาคำสั่งไม่เจอ
    กวางก็เลยใช้วิธีการตั่งที่ Schedule แทนคะแบบนีจะไม่ได้ต้องเขียนคำสั่งปนกัน หรืออาจจะเป็นการยุ่งยากหรือเปล่าไม่แน่ ใจคะ แต่ถ้าเขียนได้แล้วก็เอาแชร์ให้กวางบ้างนะคะ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม