เรียนภาษาเยอรมัน วันที่ 4 หาคำศัพท์ในหนังสือ


         หนังสือในที่นี้คือหนังสือที่กวางใช้เรียนคะ ซึ่งภายในหนังสือ สามารถดูได้ในเว็บไซคของ โรงเรียนเกอเท่ ได้เลย กวาง เองก็พึงมารู้ตอนที่ซื้อไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไร ถือว่าได้ปริ้นมาเก็บไว้อ่าน และทำความเข้าใจกับมัน (เดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะเอามาให้ดู ตอนนี้หาไม่เจอ)

คำศัพท์

welche      แวล เคอะ  อะไร . ที่ไหน
zimmunumer  ซิมเมอนุมเมอ  หมายเลขห้อง
schneider  ชไนเดอ   คนตัดเสื้อผ้า
kostet   โคเทส  ราคา
pullover  พูโลเฟอ   ผู้ขนสัตว์
spaet  สแปท   ช้า
gleich   ไกลค   เหมือนกัน . เท่ากับ
halb   ฮาลบ   ครึ่ง
isst,essen   อีส / อีสเซ็น   กิน
frau   ฟราว    ผู้หญิง
im    อิม  ใน
pommes   พูมมิส  เฟนฟราย
fisch   ฟิสค   ปลา
wurst   วูรส    ไสกรอก
geht,gehen   เก็ืท / เกเฮ็น   ไป
nach   นาค   กลับ
sohn  โซน   ลูกชาย
klasse  คลาเซอ   ชั้น
neunten  นอยเทอน    ชั้นที่เก้า
kommt (Er,Sie,es)   คอมท  มา
wie   วี   อย่างไร
stock   สตูค    ชั้น
aufzug   อ๊อฟซุก    ลิป
treppe   เทรปเปอะ  บันได
um    อุม  ที่
Ecke   เอกเคอ   หัวมุม
rolltreppe   โรล เทรปเปอะ   บันไดเลื่อน
mit    มิท  กับ
wohin    โวฮิน   ที่ไหน
faehrt , fahren (Er,Sie,es)   ฟิรท     ขับรถ
arbeit (Er,Sie,es)  อาไบท    ทำงาน
urlaub   อัวลับ    วันหยุด
meer   แมร์    ทะเล
zur     ซูว     ไป
familie    ฟามีรี    ครอบรัว
kunden      คุณเด็น      ลูกค้า
sollen , soll (Er,Sie,es)     โซเลน     ไปยัง
weinachtsfeier   ไวนัคไฟเออะ    วันคริสมาส
besuchen   เบซุเค้น   เยียมเยียน
fahrgaeste     ฟาเกทเตอ  ผู้โดยสาร
sich      ซิค  ตัวเอง
treffen   เทรปเฟน     นัดพบ
zug      ซุก   รถไฟ
sofort    โซฟอท    ทันที
zum    ซูม   ไปยัง
schalte   ชไคลเทอ    จุดเปลี่ยนเส้นทาง
richtig    ริคทิก   ถูกต้อง
falsch   ฟาลค    ผิด
reisende    ไรเซ้นเดอ   สิ้นสุดการเดินทาง
bleiben    ไบเบ็น    ยังคงอยู่
schnell    ชแนล  เร็ว ๆ
wo     โว   ที่ไหน
genau    กี่เนา    แน่นอน
maenner      แมนเนอะ  ผู้ชายหลายคน
bahnhof     บานโฮฟ    สถานี
lange      ลางเก้อ    นาน
will, wollen (Er,Sie,es)     วิล  โวแลน    จะ
worten    วูรเท็น        รอ
noch     นูค    ขึ้น
auch       เอา   ด้วย
minuten         มินูเท็น            นาที
welchem          เวลเชอะ   ซึ่ง
uber     เออะเบอร         เกี่ยวกัน
tag     ทาค     วัน
kaputt     กาปุท    แตก . พัง
fernseher     เฟรนเซเฮ็น    กากบาท
zweimal     ซไวมอล   สองครั้ง
jeden    เยเด็น     ทุก ๆ
horen   เฮอเร็ท      ได้ยินฟัง

คำศัพท์นี้เพียงแค่บทเดียว เดี๋ยวจะเอามาเพิ่มเลย ๆ คะ

คุณสามารถเรียนรู้ได้จากเว็บนี้ซึ่งมีคล้ายกับหนังสือที่กวางซื้อมาก
http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/index.php

คุณสามารถเข้าไปทดสอบภาษาเยอรมันของคุณได้ที่นี้
 http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม