เรียนภาษาเยอรมันวันที่ 5 ประธาน กริยาอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องท่องและจำให้มาก ๆ ให้ขึ้นใจเลยคะเพราะว่า มันสำคัญมาก ๆ ภาษาเยอรมันนั้น เวลาอ่านจะต้องดูที่ ประธานก่อนคะว่า เป็น เพศไหน  เพศของภาษาเยอรมันมี 3 เพศด้วยกันคือ ชาย หญิง และ ไม่มีเพศ หรือเพศกลางนั้นเอง  แต่วันนี้ เรายังไม่เข้าเจอะลงในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ เพราะจะงง เอาเป็นว่าไปทีละ step แล้วกันคะ

เริ่มกันที่อันแรกเลยท่องประธานให้จำขึ้นใจก่อนที่จะไปต่อ

ประธาน

Ich   อ่านว่า   อิค  คือ  ฉัน
Du   อ่านว่า   ดู    คือ  เธอ , คุณ  (ใช้กับคนที่อ่อนกว่า)  
Er    อ่านว่า  แอร์  คือ  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3
Sie   อ่านว่า  ซี     คือ  ใช้แทนผู้หญิงบุคคลที่ 3
Es    อ่านว่า  เอส  คือ  เด็ก  สัตว์  สิ่งของต่าง ๆ
Wir  อ่านว่า  เวีย   คือ พวกเรา
Ihr   อ่านว่า เอีย   คือ พวกคุณ
Sie   อ่านว่า ซี      คือ คุณทั้งหลาย (ใช้กับคนที่เคารพ เช่น อาจารย์ พระ)
sie    อ่านว่า ซี      คือ พวกเขา

>ท่อง
>เขียน
>ท่อง
>เขียน
>ท่อง
>เขียน


จำกันได้แล้วใช่ไหม ถ้างั้นเรามาเริ่มที่

หมวด A
*ถ้ามีคำศัพท์ลงท้ายแบบนี้ Gehen (h,m,f,n,g,k)ให้ตัด  Gehen  แล้วเติม กริยาตามประธาน แบบนี้นะ
เราจะยังใช้คำว่า  Gehen อยู่เป็นตัวอย่าง
ประธาน                                                               กริยา                                      ศัพท์

Ich  ฉัน                                                                 e                                         Gehe
Du  เธอ , คุณ                                                         st                                        Gehst
Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                               t                                         Geht
Wir  พวกเรา                                                           en                                       Gehen
Ihr  พวกคุณ                                                            t                                        Geht
Sie  (sie) คุณทั้งหลาย                                              en                                       Gehen

*ช่องของ Er ,Sie,Es ( 1 )  กับ  Ihr  (>2 ) จะใช้ต่างกันที่จำนวนของสิ่งของคะ
*หลักการจำใช้ดูที่  Er ,Sie,Es เป็นหลักคะ
Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                               t                                         Geht

พอจะเข้าใจกันไหมคะ ถ้างั้นลองไปทำคำนี้ดูคะ
kommen
kaufen
Lernen
fliegen
trinken

>เขียน
>เขียน

หมวด B
*ถ้ามีคำศัพท์ลงท้ายแบบนี้ arbeiten (t,n,d) ให้ตัด arbeiten แล้วเติม กริยาตามประธาน แบบนี้นะ
 เราจะยังใช้คำว่า  arbeiten อยู่เป็นตัวอย่าง
 ประธาน                                                               กริยา                                      ศัพท์
Ich  ฉัน                                                                 e                                         arbeite
Du  เธอ , คุณ                                                         est                                      arbeitst
Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                              et                                        arbeitet
Wir  พวกเรา                                                           en                                       arbeiten
Ihr  พวกคุณ                                                           et                                        arbeitet
Sie  (sie) คุณทั้งหลาย                                              en                                       arbeiten

*จะสังเกตเห็นว่ามี e เพิ่มขึ้นมาที่ ประธานตัวที่ไม่มี e นำหน้า เพราะฉนั้นต้องไปจะหมวด A ให้ได้ก่อนแล้วจึงจะเข้าใจง่ายขึ้นคะ
*หลักในการจำดูที่ Er ,Sie,Es เป็นหลักคะ
Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                              et                                        arbeitet

พอจะเข้าใจกันไหมคะ ถ้างั้นลองไปทำคำนี้ดูคะ
antworten
bieten
schneiden

>เขียน
>เขียน

หมวด C
*อันนี้เป็นหมวดที่ใช้เฉพาะและอาจจะงงเล็กน้อยเอาเป็นว่าคำศัพท์พวกนี้เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันคะ
สำหรับคำศัพท์ที่มี fahren แบบนี้ ให้ตัด  fahren   แล้วเติม กริยาตามประธาน แบบนี้นะ
 เราจะยังใช้คำว่า  fahren  อยู่เป็นตัวอย่าง
 ประธาน                                                               กริยา                                      ศัพท์
Ich  ฉัน                                                                 e                                        fahre
*Du  เธอ , คุณ                                                       st    (")                               fährst
*Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                             t     (")                               fährt
Wir  พวกเรา                                                           en                                      fahren
Ihr  พวกคุณ                                                           t                                        fahrt
Sie  (sie) คุณทั้งหลาย                                              en                                      fahren

 *จะสังเกตเห็นว่า *Du และ *Er ,Sie,Es  จะมี " อยู่บนสระ a แบบนี้  ä  และยังคงใช้หลักหมวด A อยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยน
*หลักในการจำดูที่ Er ,Sie,Es เป็นหลักคะ
 *Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                             t     (")                               fährt

ตัวอย่างคะ
fallen
fangen
> เขียน
> เขียน


 หมวด D

*อันนี้เป็นหมวดที่ใช้เฉพาะเหมือนกับข้อ C และอาจจะงงเล็กน้อยเอาเป็นว่าคำศัพท์พวกนี้เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันคะ
สำหรับคำศัพท์ที่มี Emptehlen แบบนี้นะคะ ให้ตัด Emptehlen  ออกเหมือนเดิมคะ  และ ตัวอักษร e .ให้เปลี่ยนเปป็น ie แทนคะ
 เราจะยังใช้คำว่า Emptehlen  อยู่เป็นตัวอย่าง
 ประธาน                                                               กริยา                                      ศัพท์
Ich  ฉัน                                                                 e                                 Emptehle
*Du  เธอ , คุณ                                                 ie - st                                Emptiehlst
*Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                      ie -  t                                 Emptiehlt
Wir  พวกเรา                                                           en                               Emptehlen     
Ihr  พวกคุณ                                                           t                                 Emptehlt
Sie  (sie) คุณทั้งหลาย                                              en                               Emptehlen

 *จะสังเกตเห็นว่า *Du และ *Er ,Sie,Es เท่านั้นที่เปลี่ยนจาก e เป็น ie และยังคงใช้หมวด A อยู่เหมือนเดิม

*หลักในการจำดูที่ Er ,Sie,Es เป็นหลักคะ
*Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                      ie -  t                                 Emptiehlt


 ตัวอย่าง
Lesen
Sehen

>เขียน
>เขียน


หมวด E
*หมวดนี้จะใช้เฉพาะคำศัพท์นี้เท่านั้นเพราะเป็นคำที่เจาะจง เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนก็ถามเจ้าของภาษาเอาเองแล้วกันคะเพราะกวางเองก็เรียนมาแบบนี้ 5555
ถ้ารู้แล้วก็มาบอกกันบ้างนะคะ


ถ้าในกรณีแบบนี้ Geben  แบบนี้ จะเปลี่ยนจาก  e เป็น i คะ  ให้ตัด  Geben  แล้วเติม กริยาตามประธาน แบบนี้
 เราจะยังใช้คำว่า Geben อยู่เป็นตัวอย่าง
 ประธาน                                                               กริยา                                      ศัพท์
Ich  ฉัน                                                                 e                                 Gebe
*Du  เธอ , คุณ                                                 i - st                                  Gibst
*Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                      i -  t                                   Gibt

Wir  พวกเรา                                                           en                               Geben     
Ihr  พวกคุณ                                                           t                                 Gebt
Sie  (sie) คุณทั้งหลาย                                              en                               Geben

*จะสังเกตเห็นว่า *Du และ *Er ,Sie,Es เท่านั้นที่เปลี่ยนจาก e เป็น i และยังคงใช้หมวด A อยู่เหมือนเดิม

จะใช้เฉพาะกับคำพวกนี้คะ
Helfen
Sprechen

ลองหัดเขียนกันดูนะคะ ถ้าไม่ได้หรือทำแล้วกลัวผิดส่งมาให้กวางตรวจให้ก็ไม่ว่ากันคะ

>เขียน
>จำ

หมวด F
*คำนี้จะใช้แบบนี้ทำนั้นนะคะ จะมีคำว่า  Essen  , Nehmen ให้ตัด en แล้วเติม กริยาตามประธาน แบบนี้
 คำว่า essen จะเปลี่ยนจาก e เป็น i  แทนคะ
คำว่า Nehmen  จะเปลี่ยนจาก  h  เป็น  m แทนคะ

คำว่า essen
 ประธาน                                                               กริยา                                      ศัพท์
Ich  ฉัน                                                                 e                                   esse
*Du  เธอ , คุณ                                                 i - st                                     isst
*Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                      i -  t                                      isst

Wir  พวกเรา                                                           en                                 essen     
Ihr  พวกคุณ                                                           t                                   esst
Sie  (sie) คุณทั้งหลาย                                              en                                 essen

*จะสังเกตเห็นว่า จะให้แค่ SS เท่านั้น ไม่มี s ตัวที่ 3


คำว่า Nehmen

 ประธาน                                                               กริยา                                      ศัพท์
Ich  ฉัน                                                                 e                                   nehme
*Du  เธอ , คุณ                                             m - i - st                                  nimmst
*Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                  m- i  -  t                                   nimmt

Wir  พวกเรา                                                           en                                 nehmen     
Ihr  พวกคุณ                                                           t                                   nehmt
Sie  (sie) คุณทั้งหลาย                                              en                                 nehmen

*จะสังเกตเห็นว่า เปลี่ยน 2 จุดได้แก่
h > m
e > i
เฉพาะ *Du และ *Er ,Sie,Es เท่านั้น


หมวด G
หมวดนี้คงต้องใช้ความจำเป็นหลักคะเพราะว่าเจาะจงคำศัพท์เฉพาะ 6 คำนี้เท่านั้น
wollen
konnen
sollen
mussen
durfen
mogen

อย่าลืมตัด en แล้วเติม กริยาตามประธาน แบบนี้

 ประธาน                                                                       ศัพท์                                        
                                                  wollen     konnen    sollen    mü ssen   dü rfen  mö gen
Ich  ฉัน                                       will         kann          soll         muss    darf        mag
Du  เธอ , คุณ                              willst       kannst       sollst       musst   darfst      magst 
*Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3   will         kann          soll         muss     darf        mag

Wir  พวกเรา                                 wollen     kö nnen     sollen   müssen    dü rfen   mö gen
Ihr  พวกคุณ                                 wollt        kö nnt       solllt       mü sst    dü rft    mö gt
Sie  (sie) คุณทั้งหลาย                    wollen     kö nnen     sollen      müssen  dü rfen  mö gen

หมวด H
* หมวดนี้เฉพาะคำนี้คำเดียวเลยคะ  Sein
 ประธาน                                                                       ศัพท์                                        

Ich  ฉัน                                                               bin


Du  เธอ , คุณ                                                       bist
*Er ,Sie,Es  ใช้แทนผู้ชายบุคคลที่ 3                           ist

Wir  พวกเรา                                                        sind

Ihr  พวกคุณ                                                        seid
Sie  (sie) คุณทั้งหลาย                                           sind


    หวังว่าทุกคนคงจะทำได้นะคะ กวางเองก็ยังจำได้ไม่หมดเหมือนกัน แต่ถ้าผู้รู้มาอ่านแล้ว เห็นข้อผิดพลาดก้แจ้งกวางมาได้เลยนะคะ จะได้ปรับปรุงให้คนอื่นได้เข้าใจตรงกัน  แต่ขออย่างเดียวอย่าเข้ามาด่าก็พอคะ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม